แจ้งเตือน ถนนพื้นที่วังใหม่ มุ่งหน้าสู่อ.กระบุรี ระนอง มีการปรับปรุงเส้นทาง กรุณาขับขี่อย่างระมัดระวัง!!

วันที่ 22 สิงหาคม 58 เวลา 14.00 น.
ศูนย์ประส่นงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร ได้รับแจ้งจากอาสาร่วมด้วยชุมพร 004 ว่าถนนบริเวณพื้นที่ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เส้นที่ใช้เดินทางสู่จังหวัดระนอง มีการปรับปรุงเส้นทางเพื่อขยายถนน เป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตร ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง และลดความเร็วลงเมื่อถึงบริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

*** สามารถติดต่อแจ้งข่าวหรือข้อมูล แจ้งเหตุ ข้อมูลร้องทุกข์, อุบัติเหตุ, อุบัติภัย, ปัญหาการจราจร, จุดเสื่ยง, จุดอันตราย ได้ที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง เบอร์โทรศัพท์ 077-571093 , 081-4309840 สายด่วน 1677 หรือผ่าน Application ร่วมด้วยช่วยกัน "m-Rescue" ได้ตลอด 24 ชั่วโมง คะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบริการสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแด่ทุกคน "ร่วมด้วยช่วยกัน"