แจ้งผู้ใช้ถนนหลวงสระบุรี

22 ส.ค. 58 ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันฯ จ.นคคราชสีมา รับแจ้งจากอาสาร่วมด้วยฯ123 ทางหลวงสระบุรี ถนนมิตรภาพ ช่วง กม.23-24 มีการซ่อมพื้นผิวจราจรเลนซ้าย ทำให้รถชะลอตัวเล็กน้อย อจ้งผู้ใช้ถนนดังกล่าวระมัดระวังด้วย