แจ้งเตือนซ่อมสะพาน ถนนสายโนนไทย

แจ้งเตือนซ่อมสะพาน ถนนสายโนนไทย
วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันฯ จ.นครราชสีมา รับแจ้งจาดอาสาร่วมด้วยฯ003 ถนนสายโนนไทย โคกสูง หลัก กม.ที่5 มีการซ่อมสะพานเป็นทางยาว เตือนผู้ใช้ถนนเส้นทางดังกล่าวระมัดระวังด้วย