อาสาร่วมด้วยโคราชร่วมออกจัดระเบียบสังคมในจังหวัดฯ

22 สิงหาคม 2558 ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา รับแจ้งจากอาสาร่วมด้วยด้วยฯ016 , 051 ออกปฏิบัติการร่วมกับ สภ.เมืองนครราชสีมา จัดระเบียบสังคมตรวจสารเสพติดในเขตจังหวัดนครราชสีมา