เก็บกระเป๋าเงินของ ด.ญ.พรสุดา แสนทวีสุข ได้

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี รับแจ้งจาก คุณรัตนา พละมัย ว่า เก็บกระเป๋าเงินได้ เป็นกระเป๋าเงินสีดำ ภายในมีเงินสดจำนวนหนึ่ง และบัตรประจำตัวประชาชน ระบุชื่อ เด็กหญิงพรสุดา แสนทวีสุข อยู่บ้านเลขที่ 386/8 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้บริเวณหน้าชีวภัทรนวดแผนไทย ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เวลาประมาณ 08.00 น.วันนี้ (22 ส.ค.58) ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อไปทำงาน ถ้าใครเป็นญาติ หรือรู้จัก กรุณาติดต่อขอรับคืนได้ หรือติดต่อ 0828626869