เทศบาลนครเชียงรายเข้าวัดทำบุญและปฏิบัติธรรม

22 ส.ค. 58 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำคณะผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิดพร้อมคณะศรัทธาเข้าวัดทำบุญและปฏิบัติธรรมในวันพระและเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดศรีบุญเรือง ตามนโยบายนครเชียงราย เมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข

แจ้งเหตุ เตือนภัย ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทร. 053-600561-2

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย 1677 ดีแทค โทร.ฟรี