จันทบุรี งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว บางพื้นที่

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 -12.00 น. บริเวณหมู่บ้านการเคหะ1 ซอย 3 , 4 , 5 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี หากปฏิบัติงานเสร็จก่อนกำหนด จะรีบจ่ายกระแสไฟทันทีจึงประกาศมาเพื่อให้ผู้ใช้กระแสไฟดังกล่าวได้ทราบโดยทั่วกัน