ไฟฟ้าช็อต เสียชีวิต 1 ราย

วันที่ 19สิงหาคม 2558 เวลา 21.20 น. ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ได้รับแจ้งจากอาสาร่วมด้วยระยอง381และอาสาร่วมด้วยระยอง นาม 219-344-380-329-215-379-221ว่ามีคนถูกไฟฟ้าช็อต 1 ราย เหตุเกิดขึ้นที่บริเวณน้ำคอกเก่า (สถานที่เลี้ยงปลาคลาฟ) ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้ทำการ CPR ก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลระยอง แต่ผู้ได้รับบาดเจ็บได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา