ร่วมด้วยช่วยกันร่วมทำความดี

20 ส.ค.58 อาสาร่วมด้วยช่วยกันเชียงราย 499 แจ้งว่า วานนี้ (19  ส.ค.) เวลา 12.00 น.อาสาจากสมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย ได้พาตัวคุณยายเยี่ยนหลิ่น ชาวเขาเผ่าเย้า แห่งบ้านธรรมจาริก อ.แม่จัน จ.เชียงราย เข้ามาขออาศัยในบ้านพักคนชราของวัดห้วยปลากั้ง เนื่องจากคุณยายเยี่ยนหลิ่น ไม่มีญาติพี่น้อง และถูกคนสติไม่ดีในหมู่บ้านทำร้ายเป็นประจำ ซึ่งพระอาจารย์พบโชค เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ก็ได้ให้ความเมตตาที่จะให้คุณยายเยี่ยนหลิ่นพักพิงอาศัยและจะดูแลต่อไป

แจ้งเหตุ เตือนภัย ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทร. 053-600561-2

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย 1677 ดีแทค โทร.ฟรี