สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 (สพป.นศ.1) จัดการอบรม หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา

วันนี้(19 ส.ค.58) เวลา 11.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 มีครูในสังกัดเข้าร่วมอบรม จำนวน 120 คน ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ทำหน้าที่ ดูแลนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

 

//////////////////////////
ขอบคุณภาพ/ข่าว ร่วมด้วยนครศรี 155