ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เรื่องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ชุมพร ร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรว่าด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร จะดำเนินการเปิด – ปิด ประตูน้ำเพื่อทดสอบระบบเส้นท่อ Zero Pressure Test ในบริเวณพื้นที่ DMA-13 ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 23.00 – 04.00 น. จะมีผลกระทบให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบริเวณ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41, ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2018 (ชุมพร – ทุ่งคา) ,ถนนสายวัดประเดิม – ทุ่งเบี้ย และค่ายอาภากรเกียรติวงศ์กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 41 จึงขอให้ผู้ใช้น้ำได้สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการ หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร จะรีบจ่ายน้ำโดยเร็ว เมื่อเปิดจ่ายน้ำอาจมีปัญหาน้ำขุ่น/ไหลอ่อน หรือไม่ไหลในระยะแรกและปลายสายอาจจะไม่ไหลในเวลาที่กำหนด
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ขออภัยในความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ โทร.077-511-159 และสามารถติดต่อแจ้งข่าวหรือข้อมูล แจ้งเหตุ ข้อมูลร้องทุกข์, อุบัติเหตุ, อุบัติภัย, ปัญหาการจราจร, จุดเสื่ยง, จุดอันตราย ได้ที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง เบอร์โทรศัพท์ 077-571093 , 081-4309840