ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนในเขตเทศบาล และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน 80 ปี เทศบาลนครขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558

การจัดงาน 80 ปี เทศบาลนครขอนแก่น ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ตามเวลาดังนี้
เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร
เวลา 08.30 น. พิธีเปิดโดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นประธานในพิธี
เวลา 09.00 น. 
-พิธีมอบของที่ระลึกผู้สูงอายุครบ 80 ปี (80 คน)
-มอบโล่เกียรติคุณให้กับ พนง.เทศบาลที่ปฎิบัติงานมาเป็นระยะเวลา30 ปี 
-มอบถุงยังชีพแก้ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการฯจำนวน 735 คน
เวลา 10.00 น. การแสดงวงดนตร /รำกระบี่กระบอง /ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และเครือข่ายต่างๆ
เวลา 12.00 น. กิจกรรมโรงทาน
เวลา 12.30 น. การแสดง B-BOY /COVER DANCE
เวลา 13.00 น. กิจกรรม 80 ปี 81 ตัน 8,100 กิโลกรัม รีไซเคิลมหากุศลเพื่อคนพิการ
เชิญร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว