ความคืบหน้ากรณีย้ายบขส.1 ขอนแก่นไปรวมกับบขส.3

ตามที่ได้มีประกาศของจังหวัดขอนแก่นเรื่องการย้ายสถานีรถโดยสาร แห่งที่ 1 ไปรวมที่ สถานีรถโดยสารแห่งที่ 3 (บขส.3) ภายในกลางเดือนสิงหาคม 2558 และมีประชาชนออกมาต่อต้านนั้น ความคืบหน้าทีมงานขอนแก่นลิงค์ได้ประสานไปยังสนง.ขนส่งจังหวัดขอนแก่น ได้รับแจ้งความคืบหน้าดังนี้ 1. คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดขอนแก่น ได้มีมติให้ย้ายการเดินรถไปยังสถานีขนส่ง 3 ทั้งหมด ในวันที่ 22 ส.ค.58 2. จังหวัดขอนแก่น ได้ส่งมติดังกล่าวไปยังกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้ คกก.ควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เห็นชอบมติดังกล่าว 3. ปัจจุบัน ยังไม่ได้คำตอบจากกรมการขนส่งทางบกมาแต่อย่างใด ทาง สนง.ขนส่งจังหวัดขอนแก่น เองก็ยังไม่ทราบความชัดเจน แต่ถ้ายังไม่ได้มีมติจาก คกก.ควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก็คงยังไม่มีการย้ายไป 4. ความพร้อมทางสถานีขนส่งแห่งที่ 3 มีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเพิ่มเติม อีกทั้งได้เตรียมบุคลากรไว้คอยบริการประชาชนเพื่อรองรับการย้ายสถานี (กองกิจการขนส่ง อบจ.ขอนแก่น มีหน้าที่ในการดูแลกิจการภายในสถานีขนส่งแห่งที่ 3 เท่านั้น) 5. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามไปยัง สนง.ขนส่งจังหวัดขอนแก่น โทร. 043 379 479 โดยถ้าได้รับทราบความคืบหน้าอย่างไรแล้ว ก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://forum.khonkaenlink.info/index.php?topic=17443942