ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป โอ ด่วน

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี รับแจ้งจากคุณวิชัย วิจิตรวรางกุล ว่า ขอรับบริจาคเลือด กรุ๊ป โอ ให้ลูกสาวชื่อ  นางสาววิชุตา วิจิตรวรางกุล อายุ 32 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคไต หน้าบวม ตัวซีด ต้องฟอกไตด่วน จำเป็นต้องใช้เลือดจำนวนมาก ขณะนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ แต่เนื่องจากทางโรงพยาบาลมีเลือดกรุ๊ป โอ ไม่เพียงพอ จึงขอรับบริจาคจากผู้มีจิตใจอันเป็นกุศลที่มีเลือดกรุ๊ปดังกล่าว สามารถบริจาคได้ที่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ โดยแจ้งความประสงค์ขอบริจาคให้ นางสาววิชุตา หรือติดต่อ 080-7598451