ชาวบ้านเดือดร้อน น้ำประปาไม่ไหล 3 วันแล้ว

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี รับแจ้งจากคุณสุนิสา ว่า ที่บ้านเลขที่ 1 ถนนพรหมราช ซอย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี น้ำประปา ไม่ไหลมา 3 วันแล้ว ชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ อยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขด้วย**ทางศูนย์ฯได้ประสาน นายคมสันต์  บุญเอี่ยม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี รับเรื่อง จะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและแก้ไขให้