แจ้งเตือนถนนเส้นเทพสถิต-คำปิง

18 สิงหาคม 2558 ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา รับแจ้งจากอาสาร่วมด้วยฯ003 ถนนเทพสถิต-คำปิง หลัก กม.ที่13 มีการปรับสภาพพื้นผิวถนน ระยะทางความยาว 2 กม. โดยประมาณ เตือนผู้ใช้ถนนเส้นทางดังกล่าวระมัดระวังในการสัญจรด้วย