ร่วมด้วยช่วยกันมีจุดเสี่ยงจุดเตือนภัยมาแจ้งให้ทราบกันอีกแล้ว ไปกันที่จังหวัดชุมพร บริเวณทางลัดเลียบริมชายทะเลปากน้ำชุมพร ใกล้กับศาลเจ้า (ศาลตาแป๊ะ) จะมีศาลาจุดชมวิวที่ชำรุดผุพัง และมีการนำไม้ปิดทางเข้าเพื่อรอการรื้อถอน ถือเป็นจุดอันตรายไม่ควรเข้าใกล้ แต่ก

ทีมงานศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศาลาจุดชมวิวใกล้กับศาลเจ้า (ศาลตาแป๊ะ) บริเวณทางลัดเลียบริมชายทะเลปากน้ำชุมพร ไปออกตรงบริเวณสามแยกทางไปหาดภารดรภาพ หลังได้รับแจ้งจากคุณเดือนชาวบ้านที่อาศัยบริเวณเชิงเขามัทรี ว่าศาลาจุดชมวิวมีการชำรุดผุพังหลังคาแตก เก้าอี้นั่งภายในหักและชำรุด ไม่สามารถนั่งได้ ไม่มีหลอดไฟ และพบข้อความตามเสาที่อ่านแล้วไม่น่าชื่นชม เมื่อก่อนมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมานั่งพักชมวิว ปัจจุบันถูกปล่อยร้างมาเกือบปีแล้ว และมักมีวัยรุ่นเข้ามามั่วสุ่มตอนกลางคืน ทางศูนย์จึงประสานงานไปยังคุณโอชิต กำลังใบ นายช่างโยธา อบต.ปากน้ำชุมพร ทราบว่าศาลาชุมวิวจุดนี้ รอการรื้อถอน เนื่องจากคานเหล็กข้างในเสามีการระเบิดจากน้ำทะเลกัดเซาะซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2558 นี้ จึงถือว่าเป็นจุดอันตราย ทาง อบต. เองได้นำไม้ปิดทางเข้าและติดป้ายห้ามเข้า แต่ยังมีวัยรุ่นไปรื้อออกและเข้าไปนั่งมั่วสุม 2-3 ครั้ง ร่วมด้วยช่วยกันจึงอยากฝากเตือนว่าจุดดังกล่าวเป็นจุดอันตรายอย่างมากไม่ควรเข้าใกล้