ช่วยเหลือรถแท็กซี่ยางแตก ถนนเสรีไทย

คุณมงคลพร แจ้งขอความช่วยเหลือรถยางแตก เป็นรถแท็กซี่สีเหลือง ทะเบียน ทม 7017 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ที่ถนนเสรีไทยตรงข้ามกับเสรีไทยซอย 10 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ประสานอาสาใกล้เคียงเข้าตรวจสอบพร้อมให้การช่วยเหลือ อาสาร่วมด้วยคุ้มภัย 021 ,022 ,มหาดไทย 127 รับดำเนินการช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยเรียบร้อย