ตามหาเจ้าของกระเป๋าสตางค์

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครราชสีมา รับแจ้งจาก ด.ต. ชัชวาลย์  ปรมัต ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของกระเป๋าสตางค์  ซึ่งเมื่อวาน 17 ส.ค. 2558  เวลา 18.45 น.  ด.ต. ชัชวาล  ปรมัต  ได้เก็บเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ที่บริเวณตลาดกาบทอง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ภายในกระเป๋ามีเงินจำนวนหนึ่ง หากเป็นกระเป๋าของท่านใด สามารถนำหลักฐานยืนยันไปติดต่อขอรับได้ที่ ด.ต. ชัชวาลย์  ปรมัต  หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 08111862939