เชิญชวนร่วมโครงการ "คืนความสุขให้ประชาชน คืนชายหาดสู่ธรรมชาติ"

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากเทศบาลตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เรื่องโครงการ "คืนความสุขให้ประชาชน คืนชายหาดสู่ธรรมชาติ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป บริเวณชายหาดแสงจันทร์ - สุชาดา