วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือทุนการศึกษาเด็กหลังสูญเสียพ่อเสาหลักของครอบครัว

18 ส.ค. 58 ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ได้รับการประสานจากครูบี ครูที่ปรึกษากิจกรรมสภานักเรียน โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ว่า เนื่องด้วยนายอาโย มาเยอะ นักเรียนชั้น ม. 3 ตำแหน่งประธานนักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ได้สูญเสียพ่อซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวไป ตนเองและครูของโรงเรียนจึงรับเป็นเจ้าภาพจัดงานศพให้ เนื่องจากครอบครัวฐานะยากจน  นายอาโย มาเยอะ อายุ 17 ปี มีพี่น้องร่วมบิดามารดา จำนวน 4 คน ประกอบไปด้วย นายอาโย มาเยอะ เรียนอยู่ชั้นม.3 มีน้องชายหนึ่งคน เรียนอยู่ชั้น ป.6 มีน้องสาวสองคน เรียนอยู่ชั้น ป.6 และป.3 และทั้งหมดเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนและไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง แค่อาศัยกระต๊อบเล็ก ๆ ข้างทางเป็นที่หลับนอนเท่านั้น และต่อจากนี้นายอาโย คงต้องหยุดเรียนหลังจากจบม.3 เพราะต้องออกมา เป็นหัวหน้าครอบครัว ทำงานเพื่อดูแลแม่และน้อง ๆ ที่กำลังเรียนอยู่ต่อไป ดังนั้น จึงอยากขอความอนุเคราะห์ ผู้ใหญ่ใจดี ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้น้องสาว คือ เด็กหญิงบูก่า มาเยอะ นักเรียนชั้นป.3 เพราะเป็นเด็กนิสัยดี เรียบร้อย เรียนเก่ง อยากให้เด็กได้มีโอกาสและมีอนาคตที่ดีต่อไป หากท่านใดประสงค์จะช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ ที่โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 หรือ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย โทร.053-600561-2

แจ้งเหตุ เตือนภัย ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทร. 053-600561-2

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย 1677 ดีแทค โทร.ฟรี