แจ้งเตือน ผู้ที่ใช้เส้นทาง ถนนหน้า ค่ายศรีหราชเดโชชัย น้ำท่วมสัญจรลำบาก

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นแจ้งเตือน ผู้ที่ใช้เส้นทาง ถนนหน้า ค่ายศรีหราชเดโชชัย น้ำท่วมสัญจรลำบาก ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดหลีกเลี่ยง