ช่วยเหลือนำน้องสุนัขป่วย ส่งโรงพยาบาล

รับแจ้งจากอาสาเฉพาะกิจปรีดี 58 เนื่องากคุณธนพลต้องการขอความช่วยเหลือให้สนับสนุนยานพาหนะเคลื่อนย้ายสุนัขที่ป่วย ชื่อเจ้าโอเลี้ยง ภายในซอยปรีดีพนมยงค์ 46 เพื่อนำไปรักษามาที่โรงพยาบาลสัตว์พัฒนเวศน์ ซอยปรีดีพนมยงค์ 23 จากนั้นอาสาร่วมด้วยช่วยกัน ได้รับการสนับสนุนยานพาหนะจากเจ้าของร้านแก๊ส ซึ่งเป็นหัวหน้างานของอาสาฯ ให้ใช้ยานพาหนะนำส่งสุนัขที่ป่วยเพื่อให้สัตวแพทย์รักษาอาการป่วยต่อไป