ไฟฟ้าส่งสว่างถนนกลางวันยังสว่างอยู่

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี รับแจ้งจากอาสาร่วมด้วยอุบล 005 ว่า ไฟฟ้าส่องสว่างเกาะกลางถนนที่แยกคำน้ำแซบ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กลางวันไฟฟ้ายังสว่างอยู่ อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและแก้ไขด้วย**ศูนย์ฯ ได้ประสานคุณพินิจ เมืองจันทร์ นายช่างโยธา แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 รับเรื่อง และชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการซ่อมบำรุงหลอดไฟดวงที่ไม่ติด เพื่อตรวจเช็คดูว่ามีหลอดไหนบ้างที่ขาดจะได้แก้ไข