ประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปา ในวันที่ 17 ส.ค.58

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. บริเวณปั๊ม ปตท. (สมอทอง) , ซอยข้างปั๊ม ปตท. (สมอทอง) , ดังนั้น จึงขอให้ผู้ใช้น้ำที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ทำการสำรองน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ในช่วงเวลาดังกล่าว