ชาวบ้านร้องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสัญจรไปมาลำบากมาก

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น ได้รับการร้องทุกข์จากชาวบ้านโนนพันชาติ หมู่ 10 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น กรณีถนนทางเข้าหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อลึกเวลาฝนตกน้ำจะท่วมขังมากแต่พอหน้าแล้งจะมีฝุ่นเยอะ ชาวบ้านสัญจรไปมาลำบากโดยเฉพาะลูกหลานที่จะเดินทางไปโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์ ทำให้ถนนลื่นและมีโคลนตม แทบจะทุกครั้งเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มบาดเจ็บและเสื้อผ้าเปื้อนโคลน ระยะทางที่ถนนดังกล่าวที่เป็นหลุมเป็นบ่อนั้น ประมาณ 5 กม. เริ่มจากที่ว่าการอำเภอบ้านแฮดไปบ้านโนนพันชาติ และนอกจากนี้แล้วนั้นยังมีอีกหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ คือหมู่บ้านป่าม่วง ทั้ง 2 หมู่บ้านนี้ ต้องใช้ถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลักในการสัญจรไปมา จากการลงพื้นที่ของศูนย์ฯขอนแก่น สอบถาม นายทองคำ วัฒน์สี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนพันชาติ ม.10 และ นายบุญหอม สินทร อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนพันชาติ ม.10 ทราบว่า ถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อมานานกว่า 30 ปี แล้ว ซึ่งเดิมทีเป็นความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท ต่อมาได้ร่วมกับ อบจ.ขอนแก่น ได้มาร่วมกันซ่อมแซมปรับปรุงถนน และเคยได้มีการซ่อมแซมถนนให้หายเป็นหลุมเป็นบ่อแต่ก็เป็นการแก้ปัญหาชั่วคราว เวลาฝนตกก็กลับมาเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนเดิม ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ศูนย์ฯขอนแก่น ได้ประสานแจ้งเรื่องไปยัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชยกพงษ์ ทราบเรื่องและได้มอบหมายให้ นายวิรัตน์ นาคนชม ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประสานงานกับศูนย์ฯขอนแก่น เพื่อแจ้งให้ทราบว่าทางฝ่ายกองช่างฯ จะมีการซ่อมแซมถนนดังกล่าว ของงบประมาณ ปี 2558 เร็วๆนี้ ส่วนความคืบหน้า ศูนย์ฯขอนแก่น จะติดตามและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

แจ้งเหตุ..เตือนภัย เติมน้ำใจให้สังคม สายด่วน 1677 043-330163