กรมการขนส่งชี้แจงเรื่องการติดจุ๊บไขลาน

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบก เรื่องการติดจุ๊บไขลานตามแฟชั่นขณะนี้ ถ้าติดในจุดและขนาดที่ไม่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่เข้าข่ายมีความผิดตามกฏหมาย แต่ถ้าติดในขนาดและตำแหน่งไม่เหมาะสมที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนน มีความผิดตาม พรบ.รถยนต์ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
กรมการขนส่งทางบกแนะนำ ไม่ควรติดอุปกรณ์ตามแฟชั่น เพราะการขับขี่ที่ไม่สร้างความสับสนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยิ่งขึ้น