สรุปการรับแจ้ง ช่วยเหลือและประสานเหตุ ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ร่วมด้วยช่วยกัน ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2558

สรุปการรับแจ้ง ช่วยเหลือและประสานเหตุ ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ร่วมด้วยช่วยกัน ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2558