ผู้ว่าฯโคราชสั่งทุกภาคส่วนระดมรถบรรทุกขนน้ำแจกจ่ายเพื่อ ผู้ประสบภัยแล้ง 10 ตำบล

ผู้ว่าฯโคราชสั่งทุกภาคส่วนระดมรถบรรทุกขนน้ำแจกจ่ายเพื่อ ผู้ประสบภัยแล้ง 10 ตำบล

นายธงชัย ลืออดุลย์ ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ากำลังขาดแคลนน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างหนัก โดยเฉพาะในเขตอ.เมืองนครราชสีมา ซึ่งได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 10 ตำบล 105 หมู่บ้าน เบื้องต้นได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในพื้นที่ที่ประสบปัญหา ขาดแคลนน้ำประปา และพื้นที่ใกล้เคียง ให้เร่งนำรถบรรทุกน้ำออกไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามชุมชนต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการชั่วคราว ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจ่ายน้ำประปาสู่ชุมชนโดยตรง ให้เร่งดำเนินการสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ มาเพื่อทำการผลิตน้ำประปาให้กับชาวบ้านอย่างเพียงพอ ซึ่งคาดว่าในช่วง 1-2 วันนี้ ชาวบ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปา น่าจะมีน้ำประปาใช้ตามเดิม แต่อย่างไรก็ตาม ต้องให้แต่ละชุมชน ประกาศเสียงตามสายตามหมู่บ้าน เพื่อขอให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดอีกทางหนึ่งด้วย