มอบของที่ระลึกขอบคุณโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยคุณภาระกิต  เจริญกองชู ผู้จัดการศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบของที่ระลึกขอบคุณให้กับนายวิศาล  ภูริวัฒน์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่องการจัดอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา