แจ้ง กปภ.สาขา ขอนแก่น จะดำเนินการขุดเจาะถนน และซ่อมพื้นผิวถนนให้คืนสภาพเดิม เพื่อซ่อมท่อเมนส่งน้ำดิบที่แตกชำรุดอยู่บริเวณด้านข้างโรงเรียนบ้านหนองหิน ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้น

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นรับแจ้งจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น ใหช่วยประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จะดำเนินการขุดเจาะถนน และซ่อมพื้นผิวถนนให้คืนสภาพเดิม เพื่อซ่อมท่อเมนส่งน้ำดิบที่แตกชำรุดอยู่บริเวณด้านข้างโรงเรียนบ้านหนองหิน ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไปและ/หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการจัดซ่อมท่อเมนสูบส่งน้ำในจุดดังกล่าว เพื่อไม่ให้มีผลกระทบในระบบผลิตน้ำประปา โดยในระหว่างการซ่อมแซมอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรใน...บริเวณดังกล่าว ซึ่งผู้เดินทางจะต้องใช้ความระมัดระวังหรืออาจจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว โดยกปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จะรีบดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-224 022, 228 313, 221 218 ต่อ 124 หรือ Call Center 1662
โดย: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น-ชั้นพิเศษ