ร.ต.ท. วิเชียร รองหัวหน้าตู้ยามเกาะกลอย ได้นำน้ำดื่มและให้โอวาทกับอาสาร่วมด้วยระยอง

เมื่อเวลา 23.20 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  

ร.ต.ท. วิเชียร รองหัวหน้าตู้ยามเกาะกลอย  จ.ระยอง ได้นำน้ำดื่ม พร้อมเครื่องดื่มชูกำลัง เข้ามอบให้กับอาสาร่วมด้วยระยอง& อาสาเชิงเนินกรุ๊ป ณ ประสานงาน จุดพักเชิงเนินกรุ๊ป  สี่แยกบ้านดอนสายใน จ.ระยอง และได้กล่าวให้โอวาท พร้อมกล่าวขอบคุณที่ทีมงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยดีตลอดมา และรับใช้ให้ความช่วยเหลือประชาชน อาสาร่วมด้วยระยอง& อาสาเชิงเนินกรุ๊ป จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

รายงานจากร่วมด้วยระยอง 381

******************************************************************
สามารถแจ้งเหตุ แจ้งข่าว ร้องเรียน ขอความช่วยเหลือผ่านมายังศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดระยอง โทร 038-872055 สายด่วน 1677 หรือ ผ่าน Appication ร่วมด้วยช่วยกัน "m-Rescue" ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบริการสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินแด่ทุกคน "ร่วมด้วยช่วยกัน"