แจ้งเตือนจุดเสี่ยงถนนเส้น 3191 แยกนิคมพัฒนา – อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ใช้ความเร็วเกินกำหนด แซงเกาะสี อันตรายถึงชีวิต

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง แจ้งเตือนจุดเสี่ยงบนถนนสาย 3191 แยกนิคมพัฒนาถึงอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล เป็นถนนที่เป็นเส้นทางตรง มีระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ช่วงกลางเป็นเกาะสีกว้างขนาด 3 เมตร อยู่ตลอดเส้นทาง ทำให้ผู้ขับขี่มักใช้ช่องทางจราจรที่เป็นเกาะสีนี้แซงรถทางขวาอีกทีหนึ่ง ซึ่งหลาย ๆ ครั้งทำให้เกิดอุบัติเหตุในการชนประสานงากันได้ และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนั้น ทำให้เกิดความรุนแรงเป็นอย่างมากเพราะใช้ความเร็วสูง

ทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ได้ลงพื้นที่พบกับนายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดระยอง ได้พูดถึงสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเส้น 3191 มักจะใช้ความเร็วสูง และมักขับคล่อมเกาะสี ต่างคนต่างแซงขึ้นมา ทำให้ชนประสานงากันได้ หรือบางครั้งต้องการกลับรถก็ไม่ไปกลับรถบริเวณที่กำหนดไว้ให้ ซึ่งบริเวณเกาะสีนั้น ทางแขวงการทางได้กำหนดช่องทางกลับรถไว้ให้แล้ว แต่ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ปฏิบัติตามกฏจราจร ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเหล่านี้บ่อยครั้ง ทางแขวงการทางแจ้งว่าได้ออกแบบตามแบบของวิศวะกรรมแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนมากนั้นเกิดขึ้นเพราะผู้ใช้รถใช้ถนนไม่มีวินัยจราจร นายรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดระยอง ฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และฝากถึงประชาชนหากพบเห็นการขโมยสายไฟในช่วงเวลากลางคืนสามารถแจ้งกลับมาที่แขวงการทางจังหวัดระยอง