กลุ่มเบญจจินดา ห่วงใยชาวชุมชนหมู่บ้านพลับพลา มอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ

วันที่ 15 พ.ค. 64 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ในกลุ่มเบญจจินดา มอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือให้กับชาวชุมชนหมู่บ้านพลับพลา เขตวังทองหลาง จำนวน 200 ครัวเรือน เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19