สรุปการรับแจ้งช่วยเหลือและประสานเหตุ ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

สรุปการรับแจ้ง การให้การช่วยเหลือ และประสานเหตุ ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ ร่วมด้วยช่วยกัน ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2558