ช่วยเหลือรถยนต์ยางแตก ซอยปรีดีพนมยงค์14

คุณป้า สมใจ ขอความช่วยเหลือรถยนต์ยางแตก บริเวณท้ายซอยปรีดีพนมยงค์14 อาสาร่วมด้วยช่วยกันเฉพาะกิจปรีดี32,58 บางมะเขือ10,014 วนาลัย13 จึงเข้าให้การช่วยเหลือเปลี่ยนยางอะไหล่ ให้เป็นที่เรียบร้อย รถยนต์สามารถใช้การต่อไปได้