แจ้งเตือน ถนนรื่นรมย์มีการขุดเจาะถนน โปรดหลีกเลี่ยง

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือน เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,TOT,CAT ดำเนินการนำระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารลงใต้ดิน การไฟฟ้ารับจะคืนผิวให้ในช่วงเวลาเร่งด่วนครับซึ่งเส้นรื่นรมย์นี้สภาพการใช้พื้นที่ที่หลากหลายความหนาแน่นจราจรก็ต้องคืนผิวตามความเหมาะสมด้วยค่ะ หากประชาชนท่านใดสัญจรผ่านไปมาโปรดระมัดระวัง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะค่ะ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://forum.khonkaenlink.info/index.php?topic=17428590