ร่วมด้วยช่วยเหลือ คุณสมบุญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่พบ นางสาวสมบุญ อินทร์จันทร์ อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ป่วยเป็นโรคคุดทะราด(มือ-เท้ากุด) เป็นตั้งแต่อายุ 12 ปี และในปีที่ 14 ช่วงนิ้วมือก็มาเสียเพราะอาการของโรคคุดทะราด นอกจากอาการของโรคคุดทะราดแล้วนางสาวสมบุญ ยังมีปัญหาทางสายตาบางครั้งเวลามีแสงแดดจ้า จะมองไม่ค่อยชัด และมีอาการน้ำตาไหล จะต้องเอายามาหยอดตาทุกครั้ง และยังมีอาการปวดที่ขา เดินลำบาก ส่วนที่พักอาศัยขณะนี้ เป็นที่ของญาติ นางสาวสมบุญ จำเป็นจะต้องย้ายออกจากที่ดินผืนที่อยู่ปัจจุบัน โดยภาพรวมที่พักอาศัย ทั้งห้องนอนและสภาพห้องน้ำนั่นชำรุด ทรุดโทรม โดยมีผู้ใหญ่บ้านตำบลควนทอง นายสุนันต์ มะยะเฉียว คอยช่วยเหลือ ขณะนี้ผู้ใหญ่บ้านได้เริ่มสร้างโครงบ้าน ขนาด 6x8 เมตร แต่ยังขาดวัสดุก่อสร้างอีกมากมาย อาทิเช่น ทราย หิน เหล็ก ปูน อิฐ พร้อมทั้งยังขาดเครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์เครื่องครัวอีกมากมาย ท่านใดต้องการช่วยเหลือหรือบริจาคเงิน สามารถบริจาคได้ที่หมายเลขบัญชี 019902558894 ชื่อบัญชี นางสาวสมบุญ อินทร์จันทร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาขนอม ออมทรัพย์ เบอร์โทร 095-0712887

 

////////////////////
แจ้งเหตุ เตือนภัย ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทร.1677
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 075-431166, 081-4239852
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริการสาธารณะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน "ผ่าน Application ร่วมด้วยช่วยกัน m-Rescue" ได้ตลอด 24 ชั่วโมง