ร่วมด้วยฝากแจ้งเตือน พื้นที่ ท่ายาง ค่ะ!!!

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ชุมพร
ได้รับแจ้งจากประชาชน ที่เกิดอุบัติเหตุ บริเวณพื้นที่ หน้าโรงเรียนวัดพิชัยยาราม ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งมีสาเหตุมาจากกรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างทางใหม่และกำลังทำเกาะกลางถนน ในตอนกลางคืนถนนทั้งด้านขาเข้าปากน้ำและขาเข้าเมืองก็ไม่มีไฟฟ้าและแสงสว่าง ค่ะ

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจึงฝากเตือนผู้ที่ต้องสัญจรผ่านเส้นทางนี้ให้ใช้ความระมัดระวัง ในการขับขี่บนท้องถนนให้ปลอดภัย ไม่ชินเส้นทางชะลอความเร็ว มีสติในการขับรถ นอกจากใช้ความระมัดระวังไม่ประมาท และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดแล้ว การทราบถึงจุดเสี่ยงจุดอันตรายยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ

*** สามารถติดต่อแจ้งข่าวหรือข้อมูล แจ้งเหตุ ข้อมูลร้องทุกข์, อุบัติเหตุ, อุบัติภัย, ปัญหาการจราจร, จุดเสื่ยง, จุดอันตราย ได้ที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง เบอร์โทรศัพท์ 077-571093 , 081-4309840 สายด่วน 1677 หรือผ่าน Application ร่วมด้วยช่วยกัน "m-Rescue" ได้ตลอด 24 ชั่วโมง คะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบริการสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแด่ทุกคน "ร่วมด้วยช่วยกัน"