มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในช่วงสถานการณ์โควิด-19

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด สนับสนุนรถปฏิบัติการและกำลังอาสา รับผู้ป่วยโควิดติดค้างในพื้นที่เขตวังทองหลาง นำส่งเข้าระบบการรักษาของโรงพยาบาล โดยการประสานงานร่วมกับศูนย์เอราวัณและสำนักงานเขตวังทองหลาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 2564

สำหรับรถปฏิบัติการรับส่งผู้ป่วยจะให้บริการตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น. ดูแลผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ขั้นตอนการทำงานเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก มีการแยกผู้ป่วยนั่งด้านหลัง อาสาร่วมด้วยช่วยกันจะสวมชุด PPE พร้อมถุงมือ หน้ากาก และอื่นๆตามมาตราฐาน โดยจะไม่ลงจากรถ เมื่อส่งผู้ป่วยเสร็จรถจะนำเข้าศูนย์เอราวัณเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ