ร่วมด้วยช่วยกัน-ตำรวจ ประชุมการทำงาน "ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์"

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ9) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผอ.กลุ่มงานร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมทีมงาน ประชุมหารือการทำงานร่วมกันในโครงการ "ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์" สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการนำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างเมืองปลอดภัย ถนนปลอดภัย เน้นการป้องกันอาชญากรรมและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ณ ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกัน ซ.รามคำแหง 21 กทม.