อัปเดต❗️ “ผลการตรวจเชิงรุก สถานบันเทิงย่านทองหล่อ”

กทม. พบผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุก สถานบันเทิงย่านทองหล่อ รวม 267 ราย
ตรวจเชิงรุกตั้งแต่วันที่ 3-6 เม.ย. รวมทั้งสิ้น 2,230 ราย พบ
➕ ผู้ติดเชื้อรวม (+) 267 ราย 
➖ ไม่ติดเชื้อรวม (-) 912 ราย 
⏳รอผลการตรวจรวม 1,051 ราย

ขอความร่วมมือให้ทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  
ป้องกันตัวเอง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง