ศูนย์ร่วมด้วยฯชุมพร...ร่วมกิจกรรมวันสื่อมวลชน

วันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 19.00 น. ทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร นำโดยคุณกนกพร  ราชโยธา  ผู้จัดการศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันฯ จังหวัดชุมพร ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสื่อมวลชนจังหวัดชุมพร ปี 2558  ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้น โดยกิิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี และเรียนดี