กรุงเทพมหานคร ประชุมวางแผนงานในการทำงานร่วมกับภาคประชาชนโดยร่วมด้วยช่วยกัน

วันที่ 8 มีนาคม 2564 คุณสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมวางแผนการทำงานนำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน ในการรับแจ้ง การประสานงาน การแก้ไขปัญหา และสนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่ โดยมี คุณสมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คุณศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ คุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมคณะทำงานเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร