กทม.ผลการตรวจเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อโควิด 114 ราย

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผลสรุปการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุกของ กทม. 2 เดือน ที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ครั้งใหม่ที่ กทม. พบผู้ติดเชื้อคนแรกในวันที่ 20 ธ.ค. 63 จนมาถึงวันนี้ กทม. สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ก็เพราะความร่วมมือจากทุกคนที่ทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด .และอีกหนึ่งมาตรการที่สำคัญคือ การเร่งตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกทันที ในสถานที่เสี่ยงและที่มีคนแออัด ได้แก่ ตลาด โรงงาน และชุมชน

กทม. ได้สรุปผลการตรวจเชิงรุก จำนวน 65,159 คน พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 114 ราย ดังนี้
- ตลาด เริ่มตรวจตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 63 ตรวจพ่อค้า-แม่ค้า 44,328 คน จากตลาด 466 แห่ง พบผู้ติดเชื้อ 14 ราย
- สถานประกอบการ เริ่มตรวจตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 63 ตรวจแรงงาน 16,177 คน จากสถานประกอบการ 128 แห่ง พบผู้ติดเชื้อ 65 ราย
- ชุมชน เริ่มตรวจตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 63 ตรวจประชาชน 44,328 คน พบผู้ติดเชื้อ 35 ราย
**** ไม่รวมข้อมูลผู้ที่เข้ามาตรวจในโรงพยาบาล