ทั่วโลกติดโควิดทะลุ104ล.-มาเลเซียยังพุ่งสูง

เว็บไซต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเวลาประมาณ 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย  พบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกแล้ว 104,374,337 ราย เพิ่มขึ้น 441,509 ราย เสียชีวิต 2,262,004 ราย เพิ่มขึ้น 14,457 ราย รักษาหาย 76,230,842 ราย

ประเทศที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่

1.สหรัฐอเมริกา พบผู้ติดเชื้อ 27,025,649 ราย เพิ่มขึ้น 113,005 ราย เสียชีวิต 457,856 ราย เพิ่มขึ้น 3,632 ราย รักษาหาย 16,750,130 ราย

2.อินเดีย พบผู้ติดเชื้อ 10,778,206 ราย เพิ่มขึ้น 11,000 ราย เสียชีวิต 154,635 ราย เพิ่มขึ้น 113 ราย รักษาหาย 10,461,706 ราย

3.บราซิล พบผู้ติดเชื้อ 9,286,256 ราย เพิ่มขึ้น 56,240 ราย เสียชีวิต 226,383 ราย เพิ่มขึ้น 1,240 ราย รักษาหาย 8,160,929 ราย

4.รัสเซีย พบผู้ติดเชื้อ 3,884,730 ราย เพิ่มขึ้น 16,643 ราย เสียชีวิต 74,158 ราย เพิ่มขึ้น 539 ราย รักษาหาย 3,340,545 ราย

5.สหราชอาณาจักร พบผู้ติดเชื้อ 3,852,623 ราย เพิ่มขึ้น 16,840 ราย เสียชีวิต 108,013 ราย เพิ่มขึ้น 1,449 ราย รักษาหาย 1,787,706 ราย

ขณะที่ ประเทศมาเลเซียอยู่อันดับที่ 51 พบผู้ติดเชื้อ 222,628 ราย เพิ่มขึ้น 3,455 ราย เสียชีวิต 791 ราย เพิ่มขึ้น 21 ราย รักษาหาย 173,990 ราย

ส่วนประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 115 พบผู้ติดเชื้อ 20,454 ราย เพิ่มขึ้น 836 ราย เสียชีวิ9 79 ราย เพิ่มขึ้น 2 ราย รักษาหาย 13,217 ราย
สำหรับประเทศเมียนมายังไม่มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่หลังเกิดปัญหาการเมืองภายในประเทศ

เครดิต : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.