กทม.แจ้งเตือนภัยแล้งทำน้ำประปากร่อย กระทบกลุ่มเสี่ยง

ภัยแล้งส่งผลน้ำประปามีรสกร่อย เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค

ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ ประสบปัญหาประปามีรสชาติกร่อย เนื่องจากสภาวะภัยแล้งและน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้มีน้ำเค็มผ่านเข้าระบบน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา ซึ่งก็ยังใช้เพื่อการอุปโภคได้ตามปกติครับ แต่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคไต หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต ตลอดจนผู้ป่วยโรคทางสมอง และสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก เพราะอาจได้รับปริมาณโซเดียม หรือความเค็มเกินปริมาณที่สามารถบริโภคได้ ซึ่งอาจจะส่งผลกับภาวะโรคที่เป็นอยู่ได้ 

นอกจากนี้ ควรระมัดระวังในการนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสาขาไปใช้กับพืชด้วย เนื่องจากค่าความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยาสูงเกินมาตรฐาน 1.2 กรัมต่อลิตร ซึ่งที่สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำในจุดต่างๆ วัดได้ดังนี้ 
1. ส.แจงร้อน 12.4 กรัม/ลิตร 
2. ส.ดาวคะนอง 12.0 กรัม/ลิตร 
3. ส.บางกอกใหญ่ 9.6 กรัม/ลิตร 
4. ส.เทเวศร์ 10.6 กรัม/ลิตร 
5. ส.บางเขนใหม่ 6.6 กรัม/ลิตร
 

เครดิต : เพจผู้ว่าฯ อัศวิน