กปน.ประกาศ : คืนวันอังคารที่ 2 ก.พ. 64 และคืนวันพุธที่ 3 ก.พ. 64 น้ำประปาไม่ไหล

กปน.ประกาศ : คืนวันอังคารที่ 2 ก.พ. 64 (22.00-03.00 น.) และคืนวันพุธที่ 3 ก.พ. 64 (22.00-05.00 น.) น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว 

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร เพื่อทดสอบจุดรั่ว บริเวณถนนสุขุมวิท ในคืนวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• ถนนสุขุมวิท ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองพระโขนง ถึงคลองบางนา
• ถนนสรรพาวุธ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่สี่แยกบางนา ถึงแยกตัดถนนทางรถไฟสายเก่า 
  
และ ในคืนวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธาน เพื่อซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร ที่แตกรั่ว บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• ถนนพระราม 9 ตั้งแต่แยกตัดถนนรัชดาภิเษก ถึงแยกตัดถนนศรีนครินทร์

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

เครดิต : การประปานครหลวง