ทั่วโลกติดโควิด103.9ล้าน-สหรัฐ26.8ล้าน

เว็บไซต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเวลาประมาณ 07.20 น. ตามเวลาประเทศไทย พบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกแล้ว 103,903,548 ราย เพิ่มขึ้น 376,103 ราย เสียชีวิต 2,246,728 ราย เพิ่มขึ้น 8,943 ราย รักษาหาย 75,670,420 ราย

ประเทศที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่

1.สหรัฐอเมริกา พบผู้ติดเชื้อ 26,897,633 ราย เพิ่มขึ้น 112,511 ราย เสียชีวิต 454,022 ราย เพิ่มขึ้น 1,713 ราย รักษาหาย 16,586,826 ราย

2.อินเดีย พบผู้ติดเชื้อ 10,767,206 ราย เพิ่มขึ้น 8,587 ราย เสียชีวิต 154,522 ราย เพิ่มขึ้น 94 ราย รักษาหาย 10,447,450 ราย

3.บราซิล พบผู้ติดเชื้อ 9,230,016 ราย เพิ่มขึ้น 25,285 ราย เสียชีวิต 225,143 ราย เพิ่มขึ้น 609 ราย รักษาหาย 8,077,967 ราย

4.รัสเซีย พบผู้ติดเชื้อ 3,868,087 ราย เพิ่มขึ้น 17,648 ราย เสียชีวิต 73,619 ราย เพิ่มขึ้น 437 ราย รักษาหาย 3,318,173 ราย

5.สหราชอาณาจักร พบผู้ติดเชื้อ 3,835,783 ราย เพิ่มขึ้น 18,607 ราย เสียชีวิต 106,564 ราย เพิ่มขึ้น 406 ราย รักษาหาย 1,767,972 ราย

ขณะที่ประเทศมาเลเซียอยู่อันดับที่ 52 พบผู้ติดเชื้อ 219,173 ราย เพิ่มขึ้น 4,214 ราย เสียชีวิต 770 ราย เพิ่มขึ้น 10 ราย รักษาหาย 170,329 ราย
ส่วนประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 116 พบผู้ติดเชื้อ 19,618 ราย เพิ่มขึ้น 836 ราย เสียชีวิตคงที่ 77 ราย รักษาหาย 12,514 ราย

เครดิต : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.