ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานเกือบทุกภาค ยกเว้นในภาคใต้

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 1 ก.พ. 64 เวลา 07.00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน กรุงเทพฯ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.ปทุมธานี จ.ตราด จ.แพร่ จ.ลำปาง จ.พะเยา จ.ระยอง จ.ลพบุรี จ.ชลบุรี จ.พิจิตร จ.นครปฐม จ.ราชบุรี จ.สระบุรี จ.สุโขทัย จ.หนองคาย จ.นนทบุรี จ.พิษณุโลก จ.กาญจนบุรี จ.กำแพงเพชร จ.เชียงใหม่ จ.ปราจีนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 11 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 22 - 86 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 9 - 51 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 36 - 71 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 40 - 60 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 11 - 27 มคก./ลบ.ม.

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ส่วนใหญ่เกินค่ามาตรฐานเกินค่ามาตรฐาน ตรวจวัดได้ 41 - 74 มคก./ลบ.ม.

 

ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

 

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

 

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

 

เครดิต : <span "="">กรมควบคุมมลพิษ